Om oss

Om oss

Fakta om Meldal Landbrukstjenester i over 30 år

Meldal Avløserlag A/L ble starta 24.4 1984 med 155 medlemmer

Første formann var Erik T. Loe, øvrige styremedlemmer var Gunnar Øverland, Hans Peter Brøndbo, Magnhild Rikstad og Anders Øystein Resell

Andre ledere. Magne Leif Stene 1987 – 1989, Ivar Syrstad 1989 – 1998, Lars Snoen 1998 – 2014. Geir Solstad 2014 – 2019 til årsmøtet, Torkjell Orre Rye ble da valgt til ny styreleder

Første daglig leder var Ola Lo han sluttet i 1986 og Gunnar Sundseth ble ny daglig leder fram til i 2013.

I dag

Vi er tilslutta Norske Landbrukstenester (NLT) som er paraplyorganisasjonen, med rundt 100 lokale NLT-lag. Vi har gode forsikringsordninger (som bl.a. ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring), pensjonsavtale i KLP for ansatte.

Vi har  ca 74 medlemmer i landbruket samt noen kunder utenom landbruket.

Daglig leder i 60 % stilling. Styreleder er Torkjell Orre Rye

Omsetning i 2018 på 13 mill.

Antall årsverk i 2018 var 36, men vi har mange som har arbeider i landbruket, da mange jobber som deltidsavløser og sommerhjelp. Vi innrapporterte lønn på 238  arbeidstakere i løpet av 2018.