Om oss

Om oss

Fakta om Meldal Landbrukstjenester i 30 år

Meldal Avløserlag A/L ble starta 24.4 1984 med 155 medlemmer

Første formann var Erik T. Loe, øvrige styremedlemmer var Gunnar Øverland, Hans Peter Brøndbo, Magnhild Rikstad og Anders Øystein Resell

Andre ledere. Magne Leif Stene 1987 – 1989, Ivar Syrstad 1989 – 1998, Lars Snoen 1998 – 2014. Geir Solstad ble valgt som leder på siste årsmøtet

Første daglig leder var Ola Lo han sluttet i 1986 og Gunnar Sundseth ble ny daglig leder fram til i 2013.

I dag

Vi er tilslutta Norske Landbrukstenester (NLT) som er paraplyorganisasjonen, med rundt 100 lokale NLT-lag. Vi har gode forsikringsordninger (som bl.a. ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring), pensjonsavtale i KLP for ansatte.

Vi har 88 medlemmer i landbruket samt noen kunder utenom landbruket.

Daglig leder i 60 % stilling. Styreleder er Geir Solstad

Omsetning i 2014 på 11 mill.

Antall årsverk er ca. 25, men vi har mange som har arbeider i landbruket, da mange jobber som deltidsavløser og sommerhjelp. Vi lønner rundt 180 arbeidstakere i løpet av året.