Strategiplan

Pr. 4.9.19

Strategiplan

2019 – 2021

for Meldal Landbrukstjenester SA

Innledning

Meldal Landbrukstjenester er et samvirkeforetak eid av gårdbrukere i Meldal. Vi har kontor på Landbrukssenteret Midt. Og har Meldal som hovednedslagsfelt. Laget har daglig leder i 60% stilling, og styret består av 5 medlemmer og 1 ansattsvalgt. Pr i dag har vi 76 medlemmer. Vi er tilsluttet Norske Landbrukstenester (NLT) som er organisert som ei forening der det er 88 lag over hele landet som er tilsluttet NLT. NHO mat og drikke er vår arbeidsgiverorganisasjon. For laget er dette viktige medlemskap da de jobber for å beholde velferdsordningene i landbruket. Og er en viktig støttespiller i det å drive et slikt lag. Strategiplanen er utarbeide etter mal fra strategiplanen til NLT, og gjort til vår lokalt.

 

Visjon for Meldal Landbrukstjenester

Rett vikar til rett tid

Verdier

Samhold

Engasjement

Tillit

Tilgjengelig

 

 

Organisasjon

Mål og strategi og ansvarsområder

Mål Hvordan Tiltak

 

Lokalt ansvar
Et ensartet lag
 •  Øke «vi» følelsen i laget
 • Felles virkelighetsoppfatning

 

 

 • Være mer aktiv på arenaer der gårdbrukere møtes.
 •  Være tilstede på høstsamlinger
 • Vedta felles visjoner og verdier
 • Delta på samlinger i regi NLT
 • Arrangere kurs for Landbruksvikarer, avløsere, daglig leder, og tillitsvalgte
 • Delta på arrangement sammen med NLT
 • Bruke fellessystem og tilbud som vi har gjennom NLT
Effektiv organisering
 • Tydelige arbeidsoppgaver og ansvarsforhold
 •  Engasjere seg i regionale møter
 • God kommunikasjon
 • Ta initiativ til møter mellom lagene i Trøndelag
 • Felles kurs for ansatte i fylket/region
Sterkt medlemslag
 • Stort nok driftsgrunnlag
 • Robust nok til å klare endringer.
 • Markedsføring av vår tjenester også utover landbruket.
 • Ha en strategiplan

 

 • God økonomistyring
 • Utnytte lokal driftsgrunnlag innen landbruk og andre bransjer
 • Vurdere å bli en del av et større lag
Bli en tydeligere eier
 • Bevisstgjøre styret om sitt ansvar og sin myndighet
 • Være en bevisst arbeidsgiver og være til stede for daglig leder
 • Melde seg på styrekurs gjennom NLT

 

 • Styret tar en tydelig rolle
 • Bevisstgjøre valgkomiteen

Beredskap og kompetanse

Mål, Strategi og ansvarsområde

Mål Hvordan Tiltak Lokalt ansvar
Dekke medlemmet sitt behov for arbeidskraft
 • Ha kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig døgnet rundt, året rundt
 • Lokale avtaler
 • Velfungerende administrasjon
 • Rekruttere og etterutdanne ansatte
 • Flere fast ansatte

 

 

 

 • Årlig kurs for ansatte
 • Samarbeid med nabolag
 • Kontaktmøter med fylke/region gjennom fylkeskontakt

 

 

100% beredskap ved akutt sykdom og krise
 • Velfungerende landbruksvikarordning
 • Arbeide aktivt for å videreutvikle ordninga
 • Beredskapstelefon
 • Samarbeid mellom lag om døgnåpen beredskap
 • Ha god faglig beredskap på plass
Øke antall ansatte med agronomutdanning/fagbrev
 • Arbeide for at fagbrevordninga blir utvidet til flere fylker og blir permanent
 • Legge til rette for at ansatte kan ta fagskole
 • Aktiv påvirkning av faglag og politikere
 • Organisering av lærlinger

  Administrasjon og utvikling

Mål og strategier / Ansvarsområder

Mål Hvordan Tiltak Lokalt ansvar
Øke omsetninga
 • Flere kunder
 • Markedsføring
 • Flere «egne» avløsere/landbruksvikarer
 • Flere fagfelt
 • Levere kvalitet
 • Aktiv på sosiale medier.
 • Se på andre aktuelle områder
 • Aktiv markedsføring
 • Kartlegge behov, og utvikle tilbud
 • Synlig lokalt gjennom sosiale medier
 • Se på hvordan større lag driver
Engasjerte og fornøyde ansatte
 • Aktiv personalpolitikk
 • Gi rom for utvikling
 • Være en ryddig arbeidsgiver
 • Ha en gjensidig og god tilbakemeldingskultur
 • Oppfordre til å ta relevant etter- og videreutdanning
 • Sende flere avløsere på kurs/samling
 • Gjennomføre medarbeidersamtaler
 • Lage møteplasser for de ansatte
Effektiv drift
 • Felles teknologi
 • Samarbeid
 • Spesialisering?
 • Bruke webtemp
 • Samarbeid med andre lag
 • HMS/administrasjonhandbok
 • Effektiv utnytting og utveksling av kompetanse mellom lag
 

 • Bruke programmene

 

Tilstrekkelig egenkapital
 • Sikre overskudd
 • Øke omsetning
 • Aktiv salgsarbeid
 • Markedsføring
 • Økonomistyring
 • Vurdere EK i forhold til ansvar og risiko
 • Styrke økonomikompetansen

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.